Psychotesty Jablonec

Po dobu mimořádných opatření probíhá vyšetření individuálně.
To znamená jedna osoba v jednom termínu, s rouškou a vlastní propiskou.

Pro zájemce mimo okres Jablonec nad Nisou:
pro cestu přes hranice potřebujete písemné čestné prohlášení o účelu cesty. Stačí psané vlastní rukou. Od nás dostanete SMS nebo e-mail s pozváním na vyšetření. I to je vhodné mít vytištěno.

V příjemném prostředí, v pohodě a bez stresu absolvujete psychologické vyšetření profesionálů,  řidičů po zákazu řízení a pro vybodované řidiče. Testy pro řidiče automobilů, kamionů, autobusů, stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, pro řidiče taxi a tramvají. K úspěšnému výsledku Vás doprovází zkušený psycholog.

Dopravně psychologické vyšetření – psychologické testy pro profesionální řidiče automobilu, autobusu, vozidel hromadné dopravy a stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, kolejové dopravy.
Psychotesty pro řidiče Jablonec
Najdete nás na adrese Jablonec nad Nisou, Novoveská 28a,
telefon 777 310 622.

K vyšetření pro vrácení ŘO je nutné přinést výpis z evidenční karty řidiče a doklad o zdravotní způsobilosti pro řízení motorového vozidla od Vašeho lékaře.

Výpis z evidenční karty řidiče a doklad o zdravotní způsobilosti přijímáme i v elektronické podobě, na e-mail.
Z některých obcí máme zkušenost, že  správní orgán  elektronický výpis zašle a příslušný poplatek uhradíte při převzetí řidičského oprávnění. Pokud pravidelně navštěvujete svého obvodního lékaře, mohlo by to fungovat podobně. Určitě stojí za pokus telefonicky se na takový postup dotázat.

Cena je 2.070,- Kč + DPH, celkem 2.500,- Kč.
Platí se hotovostí, připravte si peníze přesně.

Úspěšnost je vysoká. Pokud by byl výsledek nepříznivý, neplatíte. Příčiny budou vysvětleny v bezplatné konzultaci. Výsledky obdržíte ihned, platnost testů není omezená.

Dopravně psychologické vyšetření. Psychotesty pro vybodované řidiče a žadatele o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení.

Objednací lhůty jsou krátké, i do 24 hodin. Pracujeme o víkendech
a svátcích, rovněž 
v odpoledních hodinách.

Provádíme:

  • psychologické testy pro řidiče, všechny skupiny C, D, E,
  • testy řidičů vozidel s právem přednostní jízdy
  • § 123 d), vrácení řidičského oprávnění ( ŘO ), vybodovaní řidiči
  • vyšetření řidičů taxi
  • psychotesty pro učitele a instruktory autoškoly
  • psychologické vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti, pro seniory …
  • vyšetření na žádost zaměstnavatele, provozovatelů autodopravy, vyšetření po nehodách

Psychotesty řidičů z povolání.

Dopravně psychologické vyšetřeni zahrnuje zejména zkoušky k posouzení schopnosti koncentrace pozornosti, rychlosti a správnosti reakcí, dotazníky a testy osobnosti.

Testy se provádějí písemnou formou, na počítači i formou rozhovoru.

Vyšetření trvá nejčastěji zhruba 3 hodiny. Výsledky v podobě písemného vyjádření obdržíte ihned.

Psychotesty pro profesní průkaz – psychologické testy pro profesionální řidiče automobilu, autobusu, vozidel hromadné dopravy a stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, kolejové dopravy.
§ 87a, zákon č. 411/2005.

(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat
a) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil
o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena
z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let
a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení
řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových
vozidel,
c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se osoba zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Napište nám: