Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření řidičů provádí akreditovaný dopravní psycholog. Psychotesty pro profesní průkaz – psychologické testy pro profesionální řidiče automobilu, autobusu, vozidel hromadné dopravy a stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, kolejové dopravy. Psychotesty pro vybodované řidiče a žadatele o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení.

Dopravně psychologické vyšetření – psychologické testy pro profesionální řidiče automobilu, autobusu, vozidel hromadné dopravy a stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, kolejové dopravy.
Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření

Výsledky obdržíte ihned, platnost testů není omezená.

Psychologické vyšetření provádíme na pracovišti v Jablonci nad Nisou.
Budete potřebovat občanský průkaz a potvrzení o zdravotní způsobilosti od Vašeho lékaře. Žadatelé po zákazu řízení také výpis z evidenční karty řidiče.

Cena vyšetření je 2.070,- Kč + DPH, celkem 2.500,- Kč.
Platba předem: 1.895,- + DPH,
celkem 2.300,- Kč.

Úspěšnost v testech je vysoká. A pokud je výsledek psychologických testů nepříznivý, neplatíte. Příčiny jsou vysvětleny v bezplatné konzultaci. Psychotesty, nebo jejich část, lze opakovat.

Testy
provádíme také mimo pracovní dny a v termínech do 24 hodin. Jsme plátci DPH.

Dopravně psychologické vyšetření. Psychotesty pro vybodované řidiče a žadatele o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení.
Dopravně psychologické vyšetření

Krátké objednací lhůty, termíny pro testy i o víkendech.

Dopravně psychologické vyšetření:

  • psychologické testy pro řidiče, všechny skupiny C, D, E,
  • testy řidičů vozidel s právem přednostní jízdy
  • § 123 d), vrácení řidičského oprávnění ( ŘO ), vybodovaní řidiči
  • vyšetření řidičů taxi
  • psychotesty pro učitele a instruktory autoškoly
  • psychologické vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti, pro seniory …
  • vyšetření na žádost zaměstnavatele, provozovatelů autodopravy, vyšetření po nehodách

Psychotesty řidičů z povolání.

Individuální termíny pro psychotesty , včetně. § 123 d) :

Dopravně psychologické vyšetřeni zahrnuje zejména: zkoušky k posouzení schopnosti koncentrace pozornosti, rychlosti a správnosti reakcí, dotazníky a testy osobnosti.

Psychotesty se provádějí písemnou formou, na počítači i formou rozhovoru.

Dopravně psychologické vyšetření trvá nejčastěji zhruba 3 hodiny. Výsledky v podobě písemného vyjádření obdržíte ihned.

Psychotesty pro profesní průkaz – psychologické testy pro profesionální řidiče automobilu, autobusu, vozidel hromadné dopravy a stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, kolejové dopravy.
Dopravně psychologické vyšetření

§ 87a zákon č. 411/2005.

(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat
a) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil
o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena
z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let
a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení
řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových
vozidel,
c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se osoba zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Napište nám:

Vaše jméno (nutno vyplnit)

Váš email (nutno vyplnit)

Předmět

Vaše zpráva

 

Vše pro řidiče, autoškoly autostudy.cz/blog/