Psychotesty pro řidiče

Dopravně psychologické vyšetření řidičů.
K dobrému výsledku Vás 
povede akreditovaný dopravní psycholog s mnohaletou praxí.
V příjemném prostředí, bez obav či stresu, absolvujete psychologické vyšetření pro vybodované řidiče a žadatele o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení. Rovněž psychotesty  pro profesní průkaz – psychologické testy pro profesionální řidiče automobilu, autobusu, vozidel hromadné dopravy a stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, kolejové dopravy. Též testy pro akreditaci učitele autoškoly.

Dopravně psychologické vyšetření – psychologické testy pro profesionální řidiče automobilu, autobusu, vozidel hromadné dopravy a stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, kolejové dopravy.
Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření

Termíny  je nutné domluvit telefonicky – 777 310 622

Výsledky obdržíte ihned, platnost testů není omezená.

Psychologické vyšetření provádíme na pracovišti v Jablonci nad Nisou, ulice Novoveská 28a, tel. 777 310 622. Zavolejte nám pro objednání.
Budete potřebovat občanský průkaz a potvrzení o zdravotní způsobilosti od Vašeho lékaře. Žadatelé po zákazu řízení také výpis z evidenční karty řidiče, který získáte na odboru dopravy. (Pouze výpis z bodového konta zákon nepřipouští.)

Výpis z evidenční karty řidiče a doklad o zdravotní způsobilosti přijímáme i v elektronické podobě, na e-mail. Z některých obcí máme zkušenost, že  správní orgán  elektronický výpis zašle a příslušný poplatek uhradíte při převzetí řidičského oprávnění. Pokud pravidelně navštěvujete svého obvodního lékaře, mohlo by to fungovat podobně. Určitě stojí za pokus telefonicky se na takový postup dotázat.

Cena vyšetření je 2.070,- Kč + DPH, celkem 2.500,- Kč.
Platí se hotově, připravte si peníze přesně.

Úspěšnost v testech je vysoká. A pokud by byl výsledek psychologických testů  nepříznivý, jsou příčiny vysvětleny v bezplatné konzultaci. Psychotesty, nebo jejich část, lze opakovat.

Testy
provádíme také mimo pracovní dny a v termínech do 24 hodin. Jsme plátci DPH.

Dopravně psychologické vyšetření. Psychotesty pro vybodované řidiče a žadatele o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení.
Dopravně psychologické vyšetření

Krátké objednací lhůty, termíny i odpoledne a o víkendech.

Dopravně psychologické vyšetření:

  • psychologické testy pro řidiče, všechny skupiny C, D, E,
  • testy řidičů vozidel s právem přednostní jízdy
  • § 123 d), vrácení řidičského oprávnění ( ŘO ), vybodovaní řidiči
  • vyšetření řidičů taxi
  • psychotesty pro učitele a instruktory autoškoly
  • psychologické vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti, pro seniory …
  • vyšetření na žádost zaměstnavatele, provozovatelů autodopravy, vyšetření po nehodách

Psychotesty řidičů z povolání.

Dopravně psychologické vyšetřeni zahrnuje zejména: zkoušky k posouzení vnímání,  koncentrace pozornosti, rychlosti a správnosti reakcí, dotazníky a testy osobnosti.

Psychotesty se provádějí písemnou formou, na počítači i formou rozhovoru.

Dopravně psychologické vyšetření trvá nejčastěji zhruba 3 hodiny. Výsledky v podobě písemného vyjádření obdržíte ihned.

Psychotesty pro profesní průkaz – psychologické testy pro profesionální řidiče automobilu, autobusu, vozidel hromadné dopravy a stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, kolejové dopravy.
Dopravně psychologické vyšetření

§ 87a zákon č. 411/2005.

(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat
a) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil
o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena
z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let
a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení
řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se osoba zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Napište nám: